• • •

Realizacja: ZBK, wrzesień 2006

Sławek ZBK Czajkowski urodził się w 1982 roku, w 2006 roku ukończył Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w pracowni Ryszarda Woźniaka, młody artysta wymieniany w gronie najciekawszych międzynarodowych twórców ulicznych, znany z wielu działań w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Czechach, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoszech czy Stanach Zjednoczonych.

„Prace Sławka Czajkowskiego należą do gatunku „postgrafitti” i posiadają wszystkie najlepsze cechy tak zwanego „malarstwa ulicy”. Wyróżnia je rozpoznawalna forma, znakomite wyczucie koloru, biegłość w rysunku i kompozycji, sprawne syntetyzowanie form do znaku oraz humor i inteligencja w interpretacjach tematów. Sławek inspiruje się otaczającą go rzeczywistością w jej różnych przejawach, czerpie zarówno z życia, jak i z obszaru informacji medialnych. W kolejnych pracach odnajdujemy sytuacje metaforyczne i bardzo konkretne, ślady zbiorowej świadomości i fakty z prywatnych przeżyć, wydarzenia z obszaru globalnej polityki mocarstw (np. wojna w Iraku), ale też postaci i zachowania polityków lokalnej sceny. Swoboda, z jaką Sławek Czajkowski realizuje kolejne obrazy pozwala mieć nadzieję, że jako malarz przekroczy ograniczenia konwencji”.