• • •

Realizacja: LOOMIT (Niemcy), marzec-kwiecień 2008

Working in public is the ideal media for my creative ego.
Since we all will turn to dust, I’ll do so, knowing that a lot of minds will have past my walls.

Loomit zajmuje się graffiti od 14 roku życia. To, co wcześniej było tylko zabawą, szybko przerodziło się w obsesję.