• • •

Realizacja: DWAESHA, styczeń-luty 2007

Pod tym pseudonimem kryje się Paweł Kowzan – jeden z najbardziej uznanych polskich artystów ulicy. Autor instalacji, performance i interwencji artystycznych w przestrzeni miejskiej, jak i uczestnik wystaw organizowanych przez instytucje z oficjalnego obiegu sztuki (Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW, BWA). Jego twórczość miejska skupia się wokół dialogu z kontekstem, bacznej obserwacji rzeczywistości i stanowi prowokujący, krytyczny, ironiczny komentarzem do tej ostatniej. Jego prace obracają się głównie w sferze wizualnej (kultowy billboard „Rzuć wszystko i chodź się całować”, tabliczki „Podejdź i usiądź” montowane na trawnikach miejskich czy prowokujące tekturowe kamery w przestrzeni publicznej), ale ma na swoim koncie również instalacje dźwiękowe (umieszczenie pod podłogą centrum handlowego w Krakowie urządzenia nadającego alfabetem Morse’a, sygnał S.O.S.) a nawet zapachowe (rozlanie dwóch litrów odświeżacza powietrza na jednym z holu dworca we Wrocławiu podczas akcji artystycznej Survival). Związany z grupą Reakcja Na Szarość Dnia, współzałożyciel wrocławskiej galerii Bardzo.