• • •

Billboard no. 3/2015 – Adam Romuald Kłodecki (Theosone)

Adam Romuald Kłodecki (Theosone) – urodzony w 1984 roku w Białystoku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie zaczął rozwijać swoje zainteresowania. Projektant, ilustrator, zajmuje się również liternictwem. Polski ambasador stylu calligraffiti. Członek ATAK crew (Anna Taut, Adam Kłodecki).

Projekt dofinansowany przez Województwo Pomorskie

logo_POMORSKIE_kolor