• • •

Billboard no. 1/2016 – Tomasz Pobiedziński

Od kilku dni w Galerii 238×504, znajdującej się na jednej ze ścian Klubu Ucho, praca Tomasza Pobiedzińskiego. #dobra zmiana

Zmiana niekoniecznie musi oznaczać dokonaną czynność. Zmianę można rozumieć również jako inne spojrzenie na rzeczywistość, na sytuację czy na dany obiekt. Dobra zmiana to taka, która w takim wypadku bierze pod uwagę różne punkty widzenia, każdą cegłę, z której zbudowana jest Nasza ściana. Trzymając się razem, zapewniamy o jej solidności, a pomijając pojedyncze cegły – zwiększamy ryzyko niebezpieczeństwa”.

Tomasz Pobiedziński – student drugiego stopnia kierunku Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Od zawsze zafascynowany i angażujący się w lokalną sztukę publiczną. Brał udział w udział w kilku festiwalach, podczas których realizował prace wielkoformatowe. Kontekst pracy z otoczeniem jest dla niego priorytetem.

Billboard w pełnej okazałości i akcji na ścianie – wkrótce!